Mistä on kyse?

Mistä LitterointiLinkissä on kyse?

LitterointiLinkki perustettiin vuonna 2013, kun Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelija Juulia halusi työllistää itse itsensä opintojen ohessa ja kannustaa muita opiskelijoita ahkerammin kaupallistamaan alansa erikoisosaamista. Jokaisella JYU:n etnologian opiskelijalla opintoihin sisältyy koulutusta haastattelutekniikoista ja litteroinnista, joten tämän ammattitaidon korostaminen oli luonnollista. Pitkän pohdinnan jälkeen ajatukset ja ideat materialisoituivat LitterointiLinkiksi, sähköpostilistaksi, jonka tarkoitus oli yhdistää litterointitaitoiset opiskelijat ja litteroijaa etsivät työnantajat. Työnantajat voivat itsenäisesti lähettää listalle työtarjouksia, joihin kuka tahansa listan opiskelijajäsenistä voi vastata.

Listalle otetaan vastaan opiskelijajäseniä yliopistosta riippumatta, kunhan täytät Opiskelijoiden osion liittymisvaatimukset. Myös työtarjouksia otetaan vastaan alalta kuin alalta, mutta käy kuitenkin ensin lukemassa ohjeet työtarjouksen laatimiseksi Työnantajien osiosta.

Ammattitaitoista litterointia

LitterointiLinkki-sähköpostilistalle hyväksytään jäseniksi vain opiskelijoita, joilta löytyy aiempaa koulutusta tai kokemusta litteroinnista. Näin haluamme varmistaa, että jokaisella listan jäsenellä on selkeä kokonaiskuva litteroinnista prosessina sekä käsitystä sen eri tekniikoista. Toki litterointitapojakin on lukemattomia erilaisia, mutta sen takia nämä nettisivut pyrkivätkin ohjeistamaan sekä työntekijöitä että työnantajia litteroinnin periaatteissa ja esimerkiksi palkkauksessa. LitterointiLinkki toimii vain työntekijät ja työnantajat yhdistävänä alustana, joten pelisääntöjen yksityiskohtaisempi sopiminen jää jokaisen omalle vastuulle.

Tarjoa töitä opiskelijoille!

Kaikki LitterointiLinkin kautta lähetetyt ilmoitukset tarjoavat opiskelijalle palkkaa tekemästään työstä. Tämä on siis hyvä mahdollisuus opiskelijalle saada pientä lisätienestiä opiskelujen ohessa. Lisäksi työ on harvinaisen joustavaa ja sitä voi tehdä kotioloissa, joten sillä on hyvin vähäinen vaikutus työntekijöiden opintoihin tai opintojen etenemiseen, toisin kuin monilla muilla osa-aikatöillä. Lähettämällä työtarjouksen LitterointiLinkkiin tuet siis suoraan opiskelijoita, kuitenkin suuremmalti haittaamatta heidän opintojaan.

Ota yhteyttä jos haluat lähettää työtarjouksen tai liittyä listalle!

@: marianna.tarvainen [a] gmail . com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s