Ongelmatilanne tai kysyttävää?

Tänne pyrimme keräämään tyypillisimpiä kysymyksiä, joiden merkeissä ylläpitäjää on lähestytty työnantajien suunnalta.

1. Millä perusteilla minun kannattaa valita työntekijäni?

Tästä sinä päätät ihan itse, mutta jos haluat varmistaa työn valmistumisen tavallista vikkelämmin, on hyvä ehkä tiedustella työntekijäehdokkaan kirjoitusnopeutta. LitterointiLinkin jäsenten keskimääräinen kirjoitusnopeus on noin 300 merkkiä/min ja kokopäiväsesti litterointia tekevät “oikeat” ammattilaiset kirjoittavat yleensä yli 400 merkkiä/min. Pääasiallisesti nopeudella ei kuitenkaan ole kovin suurta väliä jos työn aikataulu ei ole erittäin tiukka, jolloin kannattaa luonnollisesti tiedustella ihan aiempaa työkokemusta. Aina työn alkaessa kannattaa myös pyytää 1-2 liuskan näyte työntekijän litteroinnista, jotta voit siitä tarkistaa, että sopimanne litterointia koskevat ehdot toteutuvat ja että jälki on sellaista kuin toivot.

2. Mitä jos työntekijä ei noudata sopimiamme työehtoja? (esim. deadlinet paukkuvat eikä litterointeja näy)

Tällöin ota ensisijaisesti yhteyttä työntekijään ja kysy mistä kiikastaa. Jos kyseessä on selviä rikkomuksia niin ilmoita asiasta myös ylläpitäjälle Juulialle. LitterointiLinkin jäsenistöstä pidetään sen verran kirjaa, että jos jostain työntekijästä tulee huonoa palautetta kahdelta työnantajalta poistetaan tämä jäsen sähköpostilistalta. Kuitenkin tarkoituksena olisi, että työt päätyisivät ne myös tunnollisesti hoitaville ihmisille eikä haittaa tulisi työnantajille eikä listan muille työntekijöillekään.

Yhtenä periaatteena työsuhteen solmimisen alussa kehottaisin sopimaan pääasiallisen deadlinen sekä välideadlineja. Voitte esimerkiksi sopia, että 10 haastattelun projektista työntekijä toimittaa viikossa 1-2 haastattelua tai että päädeadlinen puoleen väliin mennessä puolet aineistosta pitää olla toimitettuna.

3. Paljonko minun kannattaisi maksaa palkkaa [sellaisesta ja sellaisesta] litterointityöstä?

Palkkausta olen käsitellyt erikseen omassa osiossaan. Yleistykseksi voin kuitenkin sanoa, että sanatarkasta peruslitteroinnista, jossa on erinomainen äänenlaatu ja vain kaksi ihmistä puhumassa, 35-45€/äänitetunti on ihan keskiverto hinta työstä. Työntekijältä kuitenkin menee keskimäärin 6 tuntia aikaa yhden äänitetunnin käsittelyyn, joten sinä työnantajana voit itse laskea millaisista tuntipalkoista silloin puhutaan. Jos kyseessä on ryhmähaastattelu, äänitteen laatu on huono tai aikataulu on erittäin kiireellinen, pitäisi palkkauksenkin vastata työn vaativampaa luonnetta. Jos puhujat pitää ryhmähaastattelussa merkitä eri tunnisteilla, olisi palkkaa hyvä myös nostaa, koska tunnisteiden merkintä vie sekin enemmän aikaa. Jos taas työnantajana et halua, että työntekijä esim. läpilukee litteroinnin kieliasun tekstin valmistumisen jälkeen, voi palkkaa siinä tapauksessa laskea hiukan, koska silloin teksti voi luonnollisesti sisältää kirjoitusvirheitä.

4. En ole saanut yhtään vastausta ilmoitukseeni, mitä teen?

Jos työtarjouksesi ei ole houkutellut ketään työntekijäksi, voi syynä olla useitakin asioita. Listalle on saattanut tulla niin paljon ilmoituksia, ettei kaikkiin vain ole riittänyt työntekijöitä (tätä toki pyrimme välttämään). Todennäköisemmin kuitenkin ilmoitus ei ole ollut tarpeeksi houkutteleva esimerkiksi palkan suhteen. Luonnollinen askel onkin lähettää ilmoitus listalle uudestaan ja esimerkiksi nostaa palkkaehdotusta. Jos haastatteluja on TODELLA monta (esim. 10 kpl+), kannattaa ilmoituksessa painottaa, että töitä löytyy useammallekin työntekijälle ja yhden henkilön ei tarvitse välttämättä sitoutua litteroimaan kaikkea.

5. Tekevätkö teidän listanne jäsenet myös käännöstöitä/haastatteluja/yms.?

Listan jäsenten viralliseen erikoisosaamiseen ei varsinaisesti liity mikään muu kuin litterointi, tosin suurimmalla osalla on varmasti kokemusta haastattelujenkin teosta. Jos sinulla on mielessäsi jokin erikoisempi, ei litterointia sisältävä työtehtävä, ota ihmeessä yhteyttä ylläpitäjään ja jutellaan asiasta. Joskus saattaa löytyä sopivia tekijöitä, joskus ei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s