Työnantajalle

LitterointiLinkkiin voi työtarjouksia lähettää kuka tahansa litteroijaa tarvitseva työnantaja, vaikka mainostuksemme pääkohderyhmänä ovatkin yliopistojen tutkijat. Ennen työtarjouksen lähettämistä kehotamme kaikkia potentiaalisia työnantajia tutustumaan huolella nettisivuihimme ja lukemaan erityisesti tämän sivun ohjeet huolellisesti läpi. Työtarjouksien lähettämisessä on tarjolla kolme vaihtoehtoa, jotka ovat seuraavat:

  1. Lähetä työtarjouksesi näiden sivujen kautta osiosta Lähetä työtarjous! , josta se välitetään sähköpostilistalle.
  2. Lähetä työtarjouksesi suoraan sähköpostilistalle osoitteeseen: litterointilinkki [a] lists.jyu.fi
  3. Lähetä työtarjouksesi sähköpostilistan ylläpitäjälle Juulialle osoitteeseen emjuhaku [a] gmail . com

Jos lähetät viestisi nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostilistalle, mutta työtarjouksen tiedot ovat puutteelliset, emme julkaise viestiä ennen lisätietojen saamista. Jos olet epävarma viestisi sisällön riittävyydestä, lähetä se Juulialle niin hän tarkastaa sen ja laittaa valmiin suoraan listalle.

Käytännön asioista työnantajille

Työtarjouksen sisältö

Työnantajan yhteystiedot:
Nimi, organisaatio, tutkimusala, sähköposti, puhelinnumero, jne.

Työn yleistiedot ja kuvaus:
Projektin kuvaus, kaikki oleellinen tieto mistä voi olla apua litteroijalle. Lisäksi yleistiedoista, onko kyseessä yksilö- vai ryhmähaastattelu? Montako tuntia äänitteitä on ja montako haastatteluja on yhteensä? Monelleko litteroijalle töitä riittäisi? Mikä on haastattelujen kieli?

Äänitteiden laatu ja toimitus:
Kuinka hyvä äänenlaatu äänitteissä on? Onko ääni joissakin kohdissa liian hiljaisella tai kovalla, kuuluuko paljon taustahälyä tai ylimääräisiä ääniä? Onko paljon päällekkäistä puhetta? Mitä tallennusmuotoa äänitteet ovat (mp3, wav, wma, yms.)? Kuinka haluatte äänitteet toimittaa työntekijälle (internetin kautta, muistitikulla, cd:llä, yms.)? (Internetin kautta lähettämisestä lisätietoa sivun alareunassa.)

Litteroinnin taso:
Kuinka tarkka litteroinnin tulee olla? Perus/sanatarkka? Referoiva/keskusteluanalyyttinen? Osittainen/täysi? Puhekielinen/selkokielinen? Tarkempaa tietoa litteroinnin eri tyyleistä löytyy osiosta Litteroinnin tasot.

Aikataulu:
Milloin työ pitäisi aloittaa ja milloin sen pitäisi olla valmis? Onko työn aikataulu kiireellinen? Yleensä LitterointiLinkin työntekijät tekevät max. 10h töitä viikossa, koska tämä työ on osa-aikaista. Tällöin haastatteluja palautetaan yleensä 1-2 äänitetunnin edestä viikossa ja työtahti on kohtuullista. Jos haastatteluja pitää palauttaa tätä useampia per viikko, olisi työ hyvä luokitella kiireelliseksi.

Palkkaus:
Kuinka paljon palkkaa olisitte valmiita maksamaan? Lisätietoa litterointitöiden palkkakustannuksista löytyy Palkkaus-osiosta.

Luottamuksellisuus:
Kaikki LitterointiLinkin jäsenet ovat sitoutuneet suullisella sopimuksella käsittelemään litteroimaansa aineistoa luottamuksellisesti, mutta halutessaan työnantaja voi pyytää työntekijää täyttämään myös erillisen salassapitosopimuksen. Yksi malli tästä sopimuksesta löytyy Asiakirjapohjat-osiosta.

Työntekijän erityisvaatimukset:
Onko jotain tiettyä erityistaitoa mitä toivotte työntekijältä? Pitääkö hänen osata litteroida englantia? Etsittekö erityisen nopeaa kirjoittajaa? Pitääkö tekijällä olla kokemusta keskusteluanalyyttisestä eli diskurssilitteraatiosta?

Äänitteiden toimittaminen työntekijälle suoraan internetissä

Työnantajien selvästi yleisin tiedostojen toimittamistapa on tätä nykyä lähettää tiedostot suoraan työntekijälle netin kautta. Tämä aikaistaa työn aloittamista ja takaa sen, että tiedostot pystyy lataamaan suoraan kotikoneelle ilman välikäsinä toimivia rikkoutumisherkkiä cd:itä tai muistitikkuja. Suurin hyvä puoli on kuitenkin nopeus, kun taas suurin ongelma on tietoturva. Tietojen vuotamisesta internetin välityksellä puhutaan jatkuvasti, mutta yleisesti ottaen on vaikea kuvitella että internetin hakkerit ja ahneet megakorporaatiot olisivat kovin kiinnostuneita levittämään suomalaisen akateemisen maailman tutkimusprojektien haastatteluaineistoa eteenpäin. Mutta tietoturvasta huolehtiville on myös turvallisempiakin konsteja olemassa. Tässä erittelemmekin muutamia suosituimpia tiedostojenlähetysmenetelmiä.

  • sähköposti (Hiukan hidasta, mutta toimii jos tiedostoja on vähän ja niiden koko on pieni.)
  • Dropbox, Google Drive (Eräitä suosituimmista menetelmistä, sopii erityisesti suurelle määrälle isoja tiedostoja. Dropbox vaatii kirjautumistunnukset ja Google Drive Google-tilin, mutta tiedostojen jako ja siirtäminen tapahtuu silmänräpäyksessä ja on erittäin helppoa. Pilvipalvelussa äänitiedostot ovat myös turvassa tuhoutumiselta, koska ne säilyvät siellä varmuuskopioina. Myös litterointitiedostot on helppo tallentaa suoraan työnantajan ja työntekijän yhteisesti jakamaan kansioon.)
  • Funet Filesender (Yliopistojen välinen yhteinen tiedostojenlähetyspalvelu. Paras ja varmistetuin tietoturva lähetysvaiheessa, mutta tiedostoja voi lähettää vain yhden kerrallaan ja vaatii toimivat yhteistyöyliopiston käyttäjätunnukset.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s