Vaitiolovelvollisuus

Kaikki LitterointiLinkin jäsenet ovat sähköpostilistalle liittyessään sitoutuneet suullisella vaitiolovelvollisuussopimuksella pitämään litteroimansa aineiston tiedot luottamuksellisina. Halutessaan työnantaja voi kuitenkin pyytää työntekijää allekirjoittamaan vaitiolovelvollisuussopimuksen työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

LitterointiLinkin esimerkin vaitiolovelvollisuussopimuksesta voit löytää Asiakirjapohjat-osiosta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s