Yleisiä ohjeita

Litterointi tarkoittaa tiivistettynä haastattelu- tai keskusteluaineiston purkamista kirjalliseen muotoon. Käytännössä litteroija tarvitsee työhönsä tietokoneen ja jonkinlaisen äänitettä pyörittävän ohjelman, johon voi liittää pikanäppäinkomentoja äänitteen kuuntelua, kelaamista ja hidastamista varten. Yleensä paljon litteroivat ihmiset käyttävät erillisiä (hiukan monipuolisempia) litterointiohjelmia, joista muutama on listattuna sivujen Linkit-osioon. Tyypillisesti litteroitu teksti kirjoitetaan saman tien suoraan erilliseen tekstinkäsittelyohjelmaan, jossa sitä on helppo muokata ja selata.

Käytännön litterointiin tällä sivulla ei anneta kovin kattavia ohjeita, koska jokaisella LitterointiLinkin jäsenellä on jo joka tapauksessa kokemusta litteroinnista. Yksi mallipohja on kuitenkin tarjolla (ja siihen olen lisännyt itse käyttämäni litterointimerkistön selityksineen) ja sitä saa vapaasti käyttää. Asiakirjamalli löytyy omasta osiostaan. Linkkien ja asiakirjapohjien lisäksi yleisistä ohjeista löytyy asiaa Litteroinnin eri tasoista, Palkkauksesta ja lyhyesti Vaitiolovelvollisuudesta. Lisäksi käymme läpi muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joita työntekijöiden on hyvä muistaa litterointitöitä tehdessään.

1. Litterointiasiakirjat ovat yleensä pitkiä, joten niiden muotoiluissa on hyvä muistaa luettavuus.

Omalla kenttätyökurssillani aikoinaan opetettiin, että haastattelijan puheenvuorot on aina syytä lihavoida ja tämä usein helpottaakin litterointiasiakirjan selaamista jo huomattavan paljon. Muutenkin asiakirjan leipätekstiä muokatessa kannattaa miettiä miten siitä saisi selkeämmän helposti aikaiseksi. Fontilla on usein paljon merkitystä ja itse olen alkanut vakituisesti käyttämään Calibria, koska näitä tekstejä luetaan tyypillisesti näyttöpäätteeltä ja sans-serif -tyyppiset fontit ovat tällöin helpommin luettavia. Lisäksi kursivoin systemaattisesti kaikki hakasulkeiden väliin tulevat tekstit ja aikamerkinnät. Tässä pientä vertailua muotoilujen vaikutuksesta luettavuuteen, ensimmäisessä esimerkissä käytän malliasiakirjapohjani muotoiluja, toisessa Times New Romania ilman erikoismuotoiluja. Jokainen taplaa tyylillään, mutta ensimmäinen esimerkki antaa mielestäni selkeämmän ja ammattimaisemman kuvan. Toki kaikissa työtehtävissä on noudatettava ensisijaisesti työnantajan toiveita.

muotoiluesimerkki1muotoiluesimerkki2

2. Työn alkaessa kannattaa aina ensin lähettää työnantajalle 1-2 liuskaa esimerkkilitteraatiota, jotta varmistatte että työn jälki on halutunlaista.

Litteroinnin tasoa on usein hiukan vaikea selvittää kovin kattavasti, joten hyvä varmistus on lähettää aina työn alussa pieni pätkä esimerkkilitterointia, jotta vältetään koko 20-sivuisen asiakirjan täysi muokkaus erehdyksen sattuessa.

3. Työhön kuuluu perinteisesti litterointitekstin läpiluku kirjoitusvirheiden varalta, jos työnantaja ei toisin ilmoita.

Litterointitekstit ovat yleensä aika pitkiä (tunnin äänitteestä voi hyvinkin tulla 20-30 sivua muotoiluista riippuen), mutta perinteisesti litteroijan tehtävä on kirjoittamisen jälkeen läpilukea teksti vielä kerran ja tarkistaa sen kieliasu kirjoitusvirheiden varalta. Jos työnantaja erikseen sanoo, että kielitarkista ei tarvitse tehdä, voi työn palkka olla hieman alhaisempi, koska työaikaa säästetään ihan mukavasti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s